Domů  |  info@tpnet.cz  |  +420 734 613 476

Prodejna SQLMoney S3Money S4Microsoft PartnerESET Silver PartnerJablotron montážní partnerCigler certifikovaný profesionálMicrosoft specialista na malé firmy

Informační systémy TP NET  
Money S4

Informační systém Money S4

Informační systém Money S4 – ERP informační systém (nejen) pro střední společnosti

Informační systém Money S4 je ideální pro společnosti, které očekávají vysokou míru přizpůsobivosti ERP podle svých potřeb, bohaté možnosti nastavení, snadnou ovladatelnost, rychlou instalaci systému a rozumné pořizovací náklady. Využívá se také pro vedení účetnictví a daňového poradenství. Typickým uživatelem ERP Money S4 je společnost používající až 10 PC se stovkami tisíc a více dokladů ročně.

Přestože podnikový informační systém Money S4 nabízí opravdu mnoho funkcí, ovládání je pozoruhodně snadné. Díky tomu si s ním i nový uživatel poradí snadno a rychle. A jestli jste už pracovali například s Money S3, oceníte podobný vzhled i logiku práce. Vzhledem i funkčností se podobá jiným programům v operačním systému Windows, zejména balíku Microsoft Office, které jsou běžným uživatelům známé a blízké.

Uživatelé účetního programu Money S3, kteří v rámci vývoje firmy potřebují větší informační systém podniku, ocení plynulý přechod na Money S4. Na Money S4 lze přejít bez problémů kdykoliv během fiskálního roku. Zároveň lze z tohoto systému plynule přejít na Money S5 – informační systém, který je využíván velkými firmami, či podniky vyžadující vysokou míru individuality.

Money S4 je podnikový informační systém pro společnosti, které očekávají vysokou míru přizpůsobivosti díky bohatým možnostem nastavení systému podle potřeb zákazníka, snadnou ovladatelnost po základním zaškolení a rychlou instalaci systému.

Proč právě Money S4?
Vnitřní bezpečnost zajišťují komplexní přístupová práva, která využívají systém rolí. Tento systém funguje i jako prevence proti krádeži dat. Různí uživatelé mohou mít v ERP systému stejné či různé role. Dovolují nebo zakazují jim upravovat, vytvářet nebo prohlížet jednotlivé záznamy až do konkrétních údajů na různých kartách v seznamech. Informační systém vám navíc dovolí přidělit každému zaměstnanci i víc rolí.
Komunikace s daty poskytovanými státní správou: překlepy jsou minulostí. Importujte vždy správná data z ARESu obchodního a živnostenského rejstříku) a kontrolujte správné DIČ pomocí databáze VIES!
Lustrace obchodních partnerů: podnikový informační systém Money S4 nabízí možnost ověřit solventnost obchodních partnerů díky synchronizaci s CreditInfo a ISIR (insolvenčním rejstříkem).
Datové schránky: součástí systému je samozřejmě také „čtečka“ datové schránky, která vás vždy upozorní na nové zprávy.
Školení/Kurzy pro Money S4

Jedním ze základních požadavků na efektivitu práce s účetním programem je znalost prostředků, které ke své práci využíváte. Jen jejich dokonalou znalostí dosáhnete maximální efektivity vaší práce a následného snížení režijních nákladů.

Účetní programy patří obsahem svých funkcí k nejsložitějším počítačovým programům. Navíc nepracujete pouze s daty, ale v řadě ohledů přímo s finančními prostředky vaší firmy. Výuka metodou pokus/omyl může často vyjít dost draze. Proto jsme pro vás připravili celou řadu kurzů, které mají pomoci naučit vaše zaměstnance rychle a efektivně pracovat v účetním programu Money S4.

Několik příkladů odlišností mezi Money S3 a Money S4
Money S4 je ovšem jiný program než Money S3 a nejedná se jen o „vyšší verzi“.
   Detailní nastavení přístupových práv
Přístupová práva jsou v Money S4 určována prostřednictvím Uživatelských rolí, které se jednotlivým uživatelům přidělují. Role řeší přístup do agendy, modulu i jednotlivých seznamů a skupin, kde se dá individuálně zpřístupnit čtení, mazání, přidávání, opravy a zamykání záznamů i systém schvalování dokladů.
Přehled všech pomocných seznamů je nově členěný do skupin a nabízí řadu nových položek: Připojené dokumenty, Jednotky, Veličiny, Způsob platby, Způsob dopravy, Kraje, Regiony, Bankovní poplatky, Platební tituly, Registraci k DPH, Zaokrouhlení (lze definovat i nestandardní způsob zaokrouhlování, např. na "baťovské" ceny zakončené číslicí 9), Sazby DPH (s určeným obdobím platnosti) atd.
Poskytne okamžitou informaci o prodeji zboží konkrétnímu odběrateli nebo skupině odběratelů s možností vymezit časový úsek, druh pohybu, sklad aj.
Filtry jsou v Money S4 zcela nové. K tzv. Jednoduchým filtrům, které znáte z Money S3, byla pro náročnější uživatele přidána možnost individuálně definovat podmínky a vztah mezi nimi (a zároveň/nebo) v Pokročilých filtrech. Filtry se vztahují vždy k agendě a lze je pomocí stromečkové struktury členit do logických skupin, jejichž výběrem a vhodnou kombinací dokážete filtrovat i velmi úzký okruh položek.
Bankovní doklady byly nahrazeny Bankovními výpisy, které umožňují evidovat příjmy i výdaje na jednom dokladu a které se dají načítat prostřednictvím homebankingu přímo z banky.
V Money S4 v samostatných seznamech evidujete Zálohové faktury vydané a Zálohové faktury přijaté.
Každé Adresní kartě lze přiřadit Nadřazenou firmu. Můžete tak vytvořit např. strukturu poboček, které se dají vyhodnocovat samostatně nebo jako jeden celek.
Partnerům můžete v záložce Obchod nastavit řadu obchodních podmínek – způsob výběru ceny, primární účty pro pohledávky, závazky a zálohy, splatnost, slevy, ceníky, cenové hladiny atd.

 

Informační systém Money S4Pokud máte zájem o cenovou nabídku nebo o jakékoliv bližší informace,
neváhejte a kontaktujte nás

na telefonním čísle:
+420 734 613 476

nebo na e-mailové adrese:
info@tpnet.cz

 Naši certifikovaní profesionálové jsou Vám k dispozici v celém Ústeckém kraji a také v Praze!

Dlouhodobě působíme
ve městech:

Teplice, Ústí nad Labem, Most, Bílina, Chomutov, Děčín, Litoměřice, Roudnice nad Labem, a mnoho dalších...

 

Moduly

Informační program Money S4 je nabízen ve formě cenově zvýhodněných kompletů, které vyhovují konkrétním potřebám zákazníků. Výhodou Money S4 je možnost jeho postupného rozšiřování. Vyberte si moduly, které vám vyhovují.

Tyto moduly pokrývají potřeby firem z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Většina běžných vlastností je součástí kompletů Money S4 Office a Money S4 Premium, další nadstandardní funkce jsou obsaženy v rozšiřujících, samostatně distribuovaných modulech.

 

Modul s neomezeným množstvím registrací k DPH pro všechny, kteří platí DPH i mimo Českou republiku.
Zautomatizuje komunikaci se zákazníky, umožní vám vytvářet hromadné operace a zlepšuje přehled o práci vašich obchodníků.
Pomůže vám jednoduše sestavit plán i rozpočet, evidovat náklady i výnosy a propojit vše s položkami dokladů.
Komplexní a integrovaný informační systém HR Vema usnadňuje evidenci a zpracování všech personálních procesů, od výběrových řízení, evidence zaměstnanců, zpracování mezd až po plánování dovolené.
Vedení podvojného účetnictví, evidence DPH a tvorba výstupů na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí provázaných s modulem.
Evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností, snadný export dat do dalších modulů (faktury, sklady, objednávky apod.).
Evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu.
Definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen do faktur, skladů, objednávek apod.
Katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb, vytváření logických i fyzických skladů.
Včetně aparátu poptávek a nabídek, zajištění předprodejní fáze obchodu, objednávky přijaté i vydané.
Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku.
Striktní oddělení personálních a mzdových údajů z důvodů ochrany soukromí, časově rozlišitelné údaje, obsahuje „pomocnou evidenci“ Kniha jízd.
Nástroj určený pro komfortní evidenci a správu dokumentů s řadou nadstandardních funkcí.
Efektivnější automatizovaná distribuce poštovních zásilek - tisk štítků, napojení na systémy přepravce aj.
Jednoduchá fakturace z vašeho SmartPhone s napojením na Money S4.
Mzdové účetnictví, komplexní řízení lidských zdrojů, organizování výchovy a vzdělávání zaměstnanců.
Nadstandardní komfortní správa daňových formulářů, zpětnovazební kontrolní systém.
Výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů, komplikované závěrkové operace včetně cash flow bez problému, česká, slovenská a německá legislativa, standardy IFRS.
Aplikace pro tvorbu webové prezentace a správu internetového obchodu, přímá návaznost do systému, provázanost Money S4 s dalšími zákaznickými řešeními.
Účto Plus, Sklady Plus, Aktivní saldo, Obaly EKO-KOM, Outlook2Money, Platební brány, Telefonní ústředna.
Doporučované produkty

Účetní systém Money S3

Účetní systém Money S3

více o produktu
Informační systém Money S5

Informační systém Money S5

více o produktu
Pokladní systém Prodejna SQL

Pokladní systém Prodejna SQL

více o produktu